Kontrola dostępu ROGER, współpraca z centralą alarmową SATEL INTEGRA w systemie RACS 4

Firma Roger wprowadziła do sprzedaży nową centralę CPR-32NET, która umożliwia integrację systemu kontroli dostępu tego producenta z systemami alarmowymi opartymi na centrali INTEGRA firmy SATEL. Integracja odbywa się na bazie oprogramowania oraz połączenia poprzez moduł komunikacji RS z rodziny INTEGRA, czyli INT-RS. Biorąc pod uwagę popularność systemów tych producentów na naszym rynku, taka funkcjonalność może być bardzo ciekawa w przypadku wykorzystania systemów KD i SSWiN w obrębie jednego obiektu.

Integracja systemu alarmowego z systemem kontroli dostępu

Integracja dwóch systemów, czyli kontroli dostępu (KD) oraz systemu alarmowego (SSWiN), polega na wzajemnym przekazywaniu informacji oraz wzajemnej kontroli jednych urządzeń nad drugimi. W takim przypadku uzbrojenie poszczególnych stref alarmowych będzie możliwe zarówno z poziomu manipulatorów systemu alarmowego, jak i kontrolerów systemu KD. 

Dodatkowo system kontroli dostępu pobiera i wyświetla w swoim logu zdarzeń pewne krytyczne zdarzenia pochodzące z systemu alarmowego, umożliwiając w ten sposób monitorowanie w jednym oprogramowaniu zdarzeń pochodzących z obydwu systemów.

W ujęciu ogólnym integracja z centralami INTEGRA polega na współbieżnym przezbrajaniu stref alarmowych zarówno w systemie alarmowym, jak i kontroli dostępu. Strefy alarmowe mogą być ze sobą powiązane, a ich przezbrajanie może być realizowane na podstawie harmonogramów. Przezbrajanie może być wywoływane zarówno z systemu RACS 4, jak i systemu INTEGRA SATEL (przy założeniu, że INTEGRA ma wyższy priorytet w kwestii przezbrajania). Ogólny schemat integracji przedstawiono na rys. 1. System RACS 4 może pobierać i wyświetlać zdarzenie krytyczne z systemu alarmowego INTEGRA i prezentować je w historii zdarzeń tak by operator obu systemów mógł ograniczyć monitorowanie ich stanów do jednego wspólnego logu.

RACS 4 ROGER integracja z Integra SATEL
Rys. 1 Ogólny schemat współpracy systemu RACS 4 i central INTEGRA SATEL

Do współpracy systemu RACS 4 z centralą INTEGRA wymagana jest centrala systemu kontroli dostępu CPR32-NET. Urządzeniami pośredniczącymi jest interfejs komunikacyjny R485/RS232 o nazwie UT-2 oraz moduł INT-RS. Możliwa jest współpraca pojedynczej centrali CPR32 -NET z pojedynczą centralą serii INTEGRA lub współpraca wielu central CPR32-NET z jedną centralą serii INTEGRA oraz wielu central INTEGRA z wieloma centralami CPR32-NET, aczkolwiek liczba central INTEGRA nie może przekraczać liczby central CPR32-NET. Obsługa maksymalnej możliwej ilości stref alarmowych central INTEGRA wymaga płatnej licencji wydawanej dla konkretnej centrali CPR32-NET.

Więcej informacji na stronie www.roger.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *