ppoż

Systemy ppoż to zintegrowane zestawy środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur zaprojektowanych w celu zapobiegania pożarom, minimalizowania ich skutków oraz zabezpieczania ludzi i mienia w przypadku wybuchu pożaru.