Alarm bezprzewodowy

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości wykonania instalacji kablowej, mamy do dyspozycji alarmowy system bezprzewodowy. Producenci, dostrzegają taką potrzebę i wciąż rozwijają technologię takiej transmisji. Istnieją dwa podstawowe typy takich systemów, system hybrydowy łączący w sobie elementy przewodowe i bezprzewodowe oraz system w pełni bezprzewodowy. Alarm bezprzewodowy to często jedyne rozwiązanie w miejscach, gdzie nie ma możliwości wykonania tras kablowych np. w budynkach zabytkowych lub niedawno wyremontowanych. Funkcjonalność systemów bezprzewodowych jest bardzo podobna do przewodowych, a ich ilość i różnorodność sprawiają, że stają się atrakcyjną alternatywą dla wielu użytkowników.

Podstawowe cechy systemu bezprzewodowego

Alarm bezprzewodowy (system alarmowy WL WireLess) jest dokładnym odpowiednikiem systemu przewodowego wykorzystującym jednak komunikację radiową zamiast kablowej. System bezprzewodowy renomowanego producenta nie powinien odbiegać funkcjonalnie od tradycyjnych rozwiązań, nie zmniejszając pewności detekcji czy skuteczności ochrony obiektu.

Ważnym kryterium doboru systemu poza funkcjonalnością jest sposób komunikacji poszczególnych urządzeń oraz częstotliwość pracy (opisana poniżej.). Pod pojęciem komunikacji kryje się głównie sposób komunikacji urządzeń:

  • jednostronny, czyli centrala – czujki
  • dwustronny: centrala – czujki, czujki – centrala.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest komunikacja dwukierunkowa (dwustronna), która zapewnia szybszą reakcję systemu i większą pewność detekcji.

System hybrydowy. Alarm przewodowy z elementami bezprzewodowymi

System hybrydowy to system łączący w sobie cechy alarmu przewodowego z systemem bezprzewodowym. Układ taki sprawdza się przede wszystkim przy rozbudowach istniejących systemów czy poszerzeniu detekcji w miejscach trudnych lub niemożliwych do przeprowadzenia instalacji kablowej. Nie wszystkie systemy mają taką możliwość, należy sprawdzić w ofercie producenta czy oferuje specjalne moduły komunikacji (kontrolery np. ACU-220 SATEL) dla systemów przewodowych, umożliwiających podłączenie dodatkowych elementów np. czujek ruchu itp.

Elementy systemu alarmowego

Aktualnie większość producentów oferuje pełną gamę urządzeń bezprzewodowych współpracujących z centralami bądź odbiornikami systemów WL. Po określeniu naszych potrzeb dobierajmy system, który zapewni nam pełną funkcjonalność, czyli możliwość podłączenia takich elementów, które wcześniej zaplanowaliśmy.

Systemy można wyposażać w takie akcesoria jak: klawiatury czy piloty, czujki ruchu, czujki magnetyczne – kontaktronowe, czujki dymu, zalania wodą itp. Systemy dodatkowo wyposażamy w moduły komunikacji GSM/GPRS, moduły LAN, Ethernet itp.

Komunikacja i częstotliwości pracy

Systemy bezprzewodowe oparte są na transmisji radiowej pracującej w częstotliwościach 433MHz oraz 868MHz. Wartości te w przypadku poszczególnych producentów mogą się nieco różnić , co wynika z ich własnych doświadczeń przy projektowaniu urządzeń, a z punktu widzenia użytkownika nie mają żadnego znaczenia. Przykładowe częstotliwości: system ABAX 2 firmy SATEL: 868 MHz, system Oasis firmy Jablotron: 868,0 MHz, system PowerG firmy DSC: 868,00 MHz, system MICRA firmy SATEL: 433,05 ÷ 434,79 MHz, system WL firmy Elmes: 433,92 MHz.

Zasięg czujki bezprzewodowej, radio może ograniczać

Zasięg elementów radiowych jest niestety trudny, a wręcz niemożliwy do ustalenia. Nie zależy bezpośrednio od zastosowanej częstotliwości, a przede wszystkim od warunków, w jakich poszczególne elementy zostaną zainstalowane. Przy zastosowaniu częstotliwości około 868MHz, producenci podają zazwyczaj nieco większe zasięgi pracy, a wynika to bezpośrednio z zasady rozchodzenia się fal radiowych. Producenci wyposażają elementy w układy wzmacniające sygnał np. odbiorniki superheterodynowe polepszające zasięgi przez selektywność transmisji.

Zasięg urządzeń bezprzewodowych zawsze podawany jest w przestrzeni otwartej, w której urządzenia są testowane. Zasięg podawany np. 200 metrów czy w przypadku najnowszej wersji sprzętowej systemu ABAX 2 SATEL do 2000 metrów zostanie oczywiście mocno okrojony podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych, budynkach, przenikając przez ściany, stropy itd. Należy pamiętać także o sposobie działania radia, czyli przenikania czy odbijania fal radiowych przez różne materiały. W tym przypadku najtrudniejszym środowiskiem pracy są elementy metalowe (garaże, hale itp.), które niestety bardzo efektywnie wytłumiają zasięg radia i powodują ograniczenie lub zanik komunikacji.

Montaż warto przeprowadzać przy użyciu dedykowanych testerów sygnału radiowego oferowanych przez producentów systemu.

Alarm bezprzewodowy, a zużycie baterii

Nie ma możliwości jasnego i dokładnego określenia żywotności pracy baterii w poszczególnych urządzeniach. Na zużycie baterii wpływa wiele czynników, co dobrze widać na przykładzie czujek ruchu. Czas pracy uzależniony jest od samych ustawień systemu – typ komunikacji jednostronny lub dwustronny, ilość – częstotliwość impulsów (odpytywań) i co najważniejsze od częstotliwości ruchu w jej polu widzenia. Pomieszczenia, w których częściej przebywamy, a gdzie znajdują się czujniki ruchu, będą wymagały częstszej wymiany baterii. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku użytkowania klawiatur, pilotów itp.

Niestety zasilanie bateryjne to jeden z minusów takiego systemu. Warto o nim pamiętać i dość regularnie przynajmniej raz do roku konserwować system przy okazji wymieniając baterie. Systemy w większości mają funkcję autodiagnostyki, informującą nas o potrzebie ich wymiany.

Przed zakupem systemu warto także sprawdzić typ, dostępność oraz cenę zastosowanych baterii co może mieć wpływ na późniejszy koszt jego eksploatacji.

Jak dobrać bezprzewodowy system alarmowy, aby był skuteczny?

Przy doborze systemu alarmowego musimy kierować się jego funkcjonalnością, możliwościami rozbudowy dopasowanymi do naszych potrzeb, np. typ i rodzaj dostępnych czujek pasujących do danej centrali. Ze względu na kodowanie transmisji radiowej pamiętać należy, iż systemy bezprzewodowe są systemami zamkniętymi, pracującymi wyłącznie w obrębie urządzeń wyspecyfikowanych przez danego producenta. W żadnym wypadku urządzeń różnych producentów nie można ze sobą łączyć.

Uważajmy także na okazję i systemy niewiadomego pochodzenia. Alarm bezprzewodowy w tej kwestii nie jest wyjątkiem, ale właśnie w jego przypadku ta teza sprawdza się najbardziej. Możliwość wystąpienia nieprzewidzianych kłopotów (patrz punkt „Komunikacja i częstotliwość urządzeń„) głównie z komunikacją jest w tym przypadku bardzo częsta. Jeśli już decydujemy się na system bezprzewodowy, postawmy na dostawcę oferującego sprawdzone i dokładnie przetestowane urządzenia.

Struktura bezprzewodowego systemu alarmowego, system ABAX 2 SATEL