Dualna czujka ruchu i mikrofalowa PIR + MW, opis działania

Opisujemy w skrócie jak zbudowana jest, oraz w jaki sposób działa alarmowa czujka dualna z wbudowanym czujnikiem mikrofalowym.

Czujki dualne PIR (Passive Infra Red) + MW (MicroWave) są rozwinięciem czujek podczerwieni w celu dokładniejszej i bardziej skutecznej detekcji w trudniejszych i mniej przyjaznych warunkach otoczenia. W czujnikach dualnych oprócz pyroelementu zastosowano czujnik mikrofalowy wykorzystujący fale elektromagnetyczne, tak zwany efekt Dopplera. Czujnik wyposażony jest w nadajnik i odbiornik. Wysłane fale o odpowiedniej częstotliwości, odbierane są przez odbiornik. W przypadku odbicia fal od poruszającego się obiektu (człowiek) następuje zmiana częstotliwości, która rozpoznawana jest jako kryterium alarmu.

Czujki dualne są znacznie bardziej odporne na fałszywe alarmy od czujek PIR. Najczęściej stosuje się je w pomieszczeniach, w których występują dodatkowe źródła ciepła, w użytku domowym to np. salony wyposażone w kominek, źródła wentylacji, klimatyzacji itp.

Działanie czujka ruchu

Czujka dualna, stworzona jest tak aby kryterium alarmu wystąpiło po jednoczesnym zadziałaniu dwóch niezależnych detektorów. Można znaleźć czujki, w którym kryteria te są programowane. Czujka mikrofalowa, w odróżnieniu od czujki PIR jest najbardziej skuteczna w przypadku detekcji obiektów poruszających się, zbliżających i oddalających w jej kierunku (równolegle). To bardzo istotna informacja w planowaniu ich montażu.

Czujki mikrofalowe ze względu na emitowane częstotliwości mogą wzajemnie się zakłócać. Czujki nie powinny być montowane w niewielkiej odległości od siebie, najlepiej stosować tylko jedną czujkę w danym pomieszczeniu.

Na rynku dostępne są także czujki wykorzystujące wyłącznie detekcję mikrofalową nie posiadają czujnika PIR. Ich zastosowanie jest jednak dość rzadkie, a warunki pracy muszą być nietypowe.

Czujniki dualne produkowane są w wersjach wewnętrznych oraz zewnętrznych w odpowiednio zaprojektowanych obudowach.

Podobnie jak czujki PIR, czujki dualne występują najczęściej w obudowach ściennych, często wyposażonych w odpowiedni uchwyt oraz sufitowych z soczewką dookólną. Obudowa wyposażona jest także w diodę LED informującą o pracy lub stanie czujnika.

Czujka dualna, ważne informacje dotyczące montażu oraz jej pracy:

  • Przestrzegaj zasad montażu, przede wszystkim minimalnej i maksymalnej wysokości podanej przez producenta. Zła wysokość zamontowania może znacząco wpłynąć na poprawność działania czujki.
  • Czujki mikrofalowe ze względu na emitowane częstotliwości mogą wzajemnie się zakłócać. Czujki nie powinny być montowane w niewielkiej odległości od siebie, najlepiej stosować tylko jedną czujkę w danym pomieszczeniu.
  • Czujnik mikrofalowy, ze względu na swoją charakterystykę, przenika przez niektóre obiekty/przeszkody takie jak okna, drewno, tworzywa sztuczne czy nawet cienkie ścianki działowe. Ich montaż należy zaplanować tak, aby detekcja nie działała poza chronioną strefą.
  • Instalację zaplanuj tak, aby ewentualne elementy wyposażenia, nie zasłoniły czujki: szafy, drzwi, zasłony, meble itp.
  • Nie wieszaj żadnych ruchomych elementów w niewielkiej odległości od czujki. Unikaj montażu w pobliżu dużych elementów metalowych.
  • W bardzo rzadkich przypadkach czujka mikrofalowa może być zakłócana przez sieci i urządzenia energetyczne o podobnym zakresie częstotliwości.
  • Wbrew niektórym opinią czujniki mikrofalowe nie są szkodliwe dla naszego zdrowia czy życia. Można znaleźć jednak urządzenia, które emitują mikrofale wyłącznie w stanie czuwania systemu, kiedy nie przebywamy w chronionych pomieszczeniach.
  • Nigdy nie stosuj czujek wewnętrznych na zewnątrz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *