Alarmy DSC. Wizualizacja dla systemów alarmowych DCS. Aplikacja DVS.

Firma DSC, przedstawia bardzo ciekawą wersję elektronicznej wizualizacja dla swoich systemów. Nowoczesna i graficzna „tablica synoptyczna” zawiera wiele ciekawych rozwiązań upraszczających i poprawiających funkcjonalność systemów tego kanadyjskiego producenta.

DVS Digital Visual Software jest specjalnie przygotowanym oprogramowaniem dla alarmów opartych na centralach DSC. Program wykorzystuje komunikację z centralami przy użyciu dedykowanych modułów systemowych, wyposażonych w porty szeregowe RS-232.

Podstawowe funkcje programu DVS Visual Software:

  • wizualizacja stanu wszystkich podsystemów i linii dozorowych w trybie on-line
  • zastosowanie podkładów map dla poszczególnych pomieszczeń lub całego obiektu, na których istnieje możliwość rozmieszczenia kontrolek symbolizujących linie dozorowe, podsystemy, itp.
  • możliwość zebrania kilku map na jednym podkładzie oraz łatwe przełączanie pomiędzy mapami
  • sterowanie głównymi funkcjami systemu bezpośrednio z komputera, między innymi włączanie w dozór oraz wyłączanie z dozoru, ustawienie czasu w centrali, wyzwalanie wyjść PGM, blokowanie linii (tylko MAXSYS)
  • sygnalizacja usterek w systemie
  • rejestracja zdarzeń odebranych z centrali oraz zdarzeń administracyjnych programu
  • wydruki oraz archiwizacja rejestru zdarzeń systemu wizualizacji
  • edycja nazw podsystemów, nazw linii dozorowych, nazw użytkowników oraz nazw wyjść PGM dla poszczególnych obiektów (dzięki czemu do rejestru zdarzeń zapisywana jest także nazwa linii, podsystemu oraz nazwa użytkownika, którego dotyczy zdarzenie)
  • wizualna oraz akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych, zarówno z wyjścia głośnikowego, jak i z wewnętrznego buzzera komputera

Wygląd graficzny oprogramowania:

Alarmy DSC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *