Inteligentny budynek – moduł INT-KNX firmy SATEL

Standard KONNEX / KNX jest otwartym standardem zarządzania i kontroli urządzeń i budynków. Wspierany jest przez ponad 300 producentów sprzętu (między innymi polskiego producenta systemów alarmowych firmę SATEL). Producenci wytwarzają ponad 7 tys. różnych urządzeń, dzięki czemu możliwe jest zautomatyzowanie praktycznie każdego budynku za pomocą tego systemu.

KNX jest systemem, w którym każdy element magistralny jest wyposażony w procesor i elementy niezbędne do samodzielnej pracy. Dzięki temu może być podłączony do instalacji na zasadzie konwencji rozproszonej. System rozproszony w porównaniu do scentralizowanego posiada tę zaletę, że w przypadku awarii (z wyjątkiem uszkodzonego elementu magistralnego) system nadal działa poprawnie.

Centrala INTEGRA SATEL z automatyką domową

Jak już wcześniej pisałem, firma SATEL w swojej ofercie posiada moduł, który pozwala połączyć system alarmowy INTEGRA z automatyką domową w standardzie KNX. Przy pomocy modułu INT-KNX-2 jesteśmy w stanie uzyskać maksymalne bezpieczeństwo z bogatą ofertą urządzeń automatyki. Przykładowo czujka ruchu, która wykrywa intruza w trybie dozorowania, może samoczynnie włączać światło po wykryciu ruchu (np. w korytarzu).

Inteligentny dom, system KNX

System KNX umożliwia stworzenie inteligentnego budynku poprzez integrację sterowania i nadzoru urządzeń z takich kategorii, jak:

  • Sterowanie oświetleniem: w zależności od indywidualnych potrzeb można włączać i wyłączać oświetlenie jak również regulować ich jasność. System można skonfigurować w taki sposób, aby w momencie wyjścia mieszkańców z domu centrala INTEGRA zadbała o wyłączenie wszystkich świateł.
  • Komfort wokół posesji: możliwość sterowanie np. bramą wjazdową na posesję czy bramą garażową. Do ich otwierania może posłużyć zarówno uniwersalny pilot zdalnego sterowania jak również telefon komórkowy. W ogrodzie mamy możliwość np. samoczynnie doświetlić ścieżki po wykryciu ruchu. Inteligentny system zadba także o kondycję zieleni poprzez sterowanie zraszaczami. Nawadnianie można uruchamiać zgodnie z harmonogramem, zdalnie (np. przy pomocy telefonu komórkowego) lub lokalnie przy pomocy manipulatora.
  • Sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem: system można skonfigurować w taki sposób, aby z chwilą włączenia czuwania klimatyzacja została wyłączona, a ogrzewanie przełączone w tryb ekonomiczny. Do sterowania pracą klimatyzatorów możemy wykorzystać specjalne sterowniki KNX obsługujące urządzenia różnych marek, jak również rozwiązania uniwersalne, które wysyłają polecenia do klimatyzatorów za pomocą podczerwieni.
  • Sterowanie roletami zewnętrznymi czy żaluzjami

Ciekawą opcją systemów typu inteligentny dom jest możliwość tworzenia scenariuszy, które łączą kilka elementów z wyżej wymienionych kategorii. Przykładowo, scenariusz „wyjście z domu” może wyłączyć wszystkie światła, zmniejszyć ogrzewanie na minimum, opuścić rolety i na koniec włączyć czuwanie.

Więcej informacji dot. systemów typu inteligentny budynek można znaleźć w artykule: Alarmy i automatyka domowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *