Centrala DSC z czujnikiem SATEL. Schemat połączenia.

Na prośbę użytkowników przedstawiam poniżej schemat połączeń centrali alarmowej DSC z czujkami ruchu firmy SATEL.

Poniższe schematy pokazują trzy typy podłączeń, wersja podstawowa NC oraz parametryczna EOL NC z jednym rezystorem i 2EOL NC z dwoma rezystorami parametryzującymi. W dużym skrócie poniżej zasada działania tego typu połączeń.

Wybrany tryb połączenia / pracy należy odpowiednio zaprogramować w centrali alarmowej. Należy zastosować rezystory zgodnie z wytycznymi producenta.

Schemat połączeń:

Połączenie typu NC. Centrala DSC z czujką SATEL

Połączenie typu EOL/NC. Centrala DSC z czujką SATEL

Połączenie typu 2EOL/NC. Centrala DSC z czujką SATEL

Opis typowych połączenia w czujek systemu alarmowego

  • NC – Wejście normalnie zamknięte. Jest to typ podłączenia bez parametryzacji (rezystor). W przypadku takiego połączenia nie ma identyfikacji stanu linii. Nie odróżnia się przerwy linii od zadziałania. Zdecydowanie lepiej wybrać jedną z dwóch poniższych opcji z liniami parametryzowanymi.
  • EOL NC – Wejście parametryczne, dwa osobne stany czuwania, linia otwarta — czuwanie, linia zamknięta alarm lub brak rezystora – alarm / sabotaż. Jednak centrala alarmowa nie rozróżnia typu zaistniałego zdarzenia. Wykrycie ruchu oraz sabotaż czujnika jest takim samym kryterium alarmu. Uwaga w tym przypadku sabotaż czujnika należy podłączyć do wolnego wejścia linii Zx (Np. jak na schemacie — wejście Z3). W celu poprawnego połączenia typu EOL rezystor musi znajdować się na końcu parametryzowanego przewodu (linii), czyli w czujce.
  • 2EOL/NC – Wejście dwuparametryczne. W wersji z dwoma opornikami centrala alarmowa „widzi” dwa stany czujki (pomimo użycia jednej linii) i zdarzenia detekcji oraz sabotażu są traktowane niezależnie od siebie. W tym przypadku nie musimy wykorzystywać dodatkowej linii centrali do podłączenia sabotażu czujek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *